บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

พระครูปลัด บวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดปราสทบุรพาราม มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ จำนวน  ๒๐ ทุน เนื่องในโอกาสววันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

หลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน  

บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

หลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

หลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

ขอเจริญพร สาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ละชั่ว ทำความดี ชำระจิตของตนให้สะอาด สร้างบุญความดีวันมาฆบูชา

บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี ๑๒ ถึง ๒๑ มิถุนายน ของทุกปี ณ วัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ พระครูปลัดบวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ โทร. 080-1649-780   กำหนดการ (ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๖) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ นุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล ๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ขอปริวาส วันที่ ๑๕ มิถุนายน ขอมานัต วันที่ ๒๑ มิถุนายน ให้อัพภาน เวลา ๐๖.๐๐ น. ฉันข้าวยาคู  เวลา ๐๙.๓๐ น. บิณฑบาตรภายในบริเวณวัด เวลา ๑๑.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เวลา ๑๙.๐๐ น. ถวายน้ำปานะ เวลา ๑๙.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า ขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิการ่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายข้าวยาคู(ข้าวต้ม) ถวายภัตตาหาร ถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่และผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา  

บุญอริยธรรมขอม

บุญอริยธรรมขอม

บุญอริยธรรมขอมคือนำพาคณะอุบาสกอุบาสิกาบำเพ็ญความดีตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณโดยการปั่นจักยานไปตามแหล่งโบราณสถานต่างๆ

บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

วัดปราสาทบูรพารามชาวบ้านโคกเมือง สถานศึกษา รพ.สต.บ้านโคกเมือง และประชาชนชาวตำบลจรเข้มากพร้อมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในหลวง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระยะทาง ๒๐ กม. เส้นทาง ปราสาทเมืองต่ำ-ปราสาทฤาษีน้อย-ปราสาทบัวราย-ปราสาท ร.ร.บ้านบุวิทยาสรรค์ และรอบตำบลจรเข้มาก

บุญปริวาสกรรม๕๘

บุญปริวาสกรรม๕๘

กราบนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี (รุ่นที่ ๘ / ๒๕๕๙) ณ วัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วันที ๑๒ ถึง ๒๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หลังออกอัพภาน ร่วมจาริกธุดงค์ เผยแผ่พุทธธรรม ๑๒ วัน ตามเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทเมืองต่ำ สู่ เขาพระวิหาร ระยะทาง ๒๐๐ กม. รับอุปสมบท และบวชเนกขัมมะศีละจาริณี ปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๘ ติดต่อพระครูปลัดบวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดปราสาทบูรพาราม โทร. 098-2105-216

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

คณะสงฆ์อำเภอประโคนชัย  ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย

เตรียมสถานที่

เตรียมสถานที่

พระอาจารย์เจ้าอาวาส-พระภิกษุสง์ พร้อมด้วยนายปราณี มุขยงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ และอุบาสก-อุบาสิกา วัดปราสาทบูรพาราม ช่วยกันเตรียมสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ ตามมติมหาเถรสมาคม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดปราสาทบูรพาราม พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ (๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

 • บุญมอบเครื่องเสียงร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำ

  บุญมอบเครื่องเสียงร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำ

 • บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

  บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

 • บุญวันวิสาขบูชา

  บุญวันวิสาขบูชา

 • บุญวันอาสาฬหบูชา

  บุญวันอาสาฬหบูชา

 • บุญวันมาฆบูชา

  บุญวันมาฆบูชา

 • บุญปริวาสกรรม

  บุญปริวาสกรรม

 • บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

  บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

 • บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

  บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

 • บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

  บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

 • บุญบวชเณรฤดูร้อน

  บุญบวชเณรฤดูร้อน

 • บุญสอบธรรมศึกษา

  บุญสอบธรรมศึกษา

 • บุญสอบนักธรรมตรี

  บุญสอบนักธรรมตรี

 • บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

  บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

 • บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

  บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

 • บุญความดีวันมาฆบูชา

  บุญความดีวันมาฆบูชา

 • บุญปริวาสกรรมปี๕๗

  บุญปริวาสกรรมปี๕๗

 • ภาพบุญฉลองกุฏิพระกรรมฐาน

  ภาพบุญฉลองกุฏิพระกรรมฐาน

 • บุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

  บุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 • บุญสร้างระบบระบายน้ำ

  บุญสร้างระบบระบายน้ำ

 • บุญสร้างน้ำประปา

  บุญสร้างน้ำประปา

 • บุญบูรณกำแพงแก้ววิหาร

  บุญบูรณกำแพงแก้ววิหาร

 • บุญบูรณซุ้มประตู

  บุญบูรณซุ้มประตู

 • บุญทำวัตรสวดมนต์ทุกวันธรรมะสวนะ

  บุญทำวัตรสวดมนต์ทุกวันธรรมะสวนะ

 • บุญพัฒนาวัด

  บุญพัฒนาวัด

 • บุญโครงการทำป้ายวัด

  บุญโครงการทำป้ายวัด

 • เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำปี2557

  เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำปี2557

 • บุญขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

  บุญขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 • บุญเตรียมงานหมู่บ้านรักษาศีล๕

  บุญเตรียมงานหมู่บ้านรักษาศีล๕

 • บุญธรรมสัญจร๒๕๕๗

  บุญธรรมสัญจร๒๕๕๗

 • บุญปั่นศีล๕

  บุญปั่นศีล๕

 • บุญอริยธรรมขอม

  บุญอริยธรรมขอม

 • บุญสอบธรรมศึกษา๒๕๕๗

  บุญสอบธรรมศึกษา๒๕๕๗

 • บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

  บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

 • บุญปริวาสกรรม๕๘

  บุญปริวาสกรรม๕๘

 • บูญประเพณีวันออกพรรษา๕๘

  บูญประเพณีวันออกพรรษา๕๘

 • บุญประเพณีวันเข้าพรรษา๕๘

  บุญประเพณีวันเข้าพรรษา๕๘

 • บุญประเพณีกุ่มข้าวใหญ่๕๘

  บุญประเพณีกุ่มข้าวใหญ่๕๘

 • บุญประเพณีสารทลาว

  บุญประเพณีสารทลาว

 • บุญประเพณีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก

  บุญประเพณีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก

 • พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 • เตรียมสถานที่

  เตรียมสถานที่

 • พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

  พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

พระครูปลัดบวรศักดิ์

นาฬิกา

ลงชื่อเข้าใช้

ปฏิทิน

January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สถิติการเข้าชม

Today 7

Yesterday 11

Week 18

Month 127

All 7058

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วัดปราสาทบูรพาราม บ้านโคกเมือง ปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก

อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140


Find us on Facebook
Follow Us